Het Belgisch Stamboek v/h Friese Paard in verzekerd bij :
 
Verz. M de Laat bvba
Ninoofsesteenweg 278
1500 Halle
 
Marc de Laat
Tel : 02/356.73.79
Mail : marc.de.laat@dvvlap.be
 
 
BA en rechtsbijstand.
Polis = 3111527189
Maatschappij = DVV - Les A.P.
 
Groepsverzekering voor de leden van het BSFP – ongevallenverzekering.
Polis = 2103052994
Maatschappij = Vivium.
 
BA bedrijfsleiders van vennootschappen.
Polis = 730353528
Maatschappij = AXA
 
Voor 2016 aansluiten bij onze BSFP groepsverzekering voor ongevallen?
Het betreft hier een polis verzekering persoonlijke ongevallen voor het paardrijden in de vrije tijd in zijn algemene betekenis.
Dit zowel aan de hand, onder het zadel als aangespannen paardrijden.
Zijn echter uitgesloten :
- snelheidswedstrijden, hindernis-rijden en rijden tegen vergoeding.
- ongevallen veroorzaakt door opzet, onder invloed, bij wandaden,
- ongevallen veroorzaakt door ziekte of ziekelijke toestanden.
 
Wat is een ongeval zoals vermeld in de polis ? :
" Als ongeval wordt uitsluitend aangezien iedere plotselinge en abnormale gebeurtenis die veroorzaakt wordt door een van buiten komende kracht en die een lichamelijke kwetsuur tot rechtstreeks gevolg heeft"
 
Welke bedragen zijn voorzien ? :
-bij overlijden: 7.437 €
-blijvende invaliditeit: 14.874 €
-verpleegkosten: 2.500 €
 
Engelse vrijstelling :
Voor schadegevallen onder de 39 euro => geen uitbetaling door de verzekering.
Voor schadegevallen van 40 euro en meer => betaalt de verzekering uit vanaf de eerste euro .
Vb.
Schadegeval van 35 euro => er wordt er door de verzekering niks uitbetaald
Schadegeval van 50 euro => betaalt de verzekering 50 euro uit .
 
Wie kan zich laten verzekeren ?
Iedereen die met het paardrijden te maken heeft, jezelf, je echtgenote, je kinderen of ieder ander persoon die paardrijdt of hieraan meehelpt met klaarmaken, optuigen, enz.
 
Dit aan € 15 per persoon. Dit bedrag is geldig tot 31-12-2016.
Je kunt in de loop van het jaar altijd iemand bijkomende laten verzekeren maar het blijft wel € 15 premie tot einde van het jaar.
 
Hoe beginnen met de verzekering ?
 
Stuur een mailtje of bel even met ons secretariaat.