door Sarah Hermans

Aanpassing onderdelen

Beoordelen van veulens verandert

Vanaf dit jaar wordt het beoordelen van veulens anders                                             

Het beenwerk is een belangrijk kenmerk. De jury kon dit tot nu toe alleen meenemen in het cijfer voor de bouw.
Dit is onbevredigend. Verder willen ze de beoordeling van veulens graag gelijktrekken aan de beoordeling van oudere paarden zodat ze beter kunnen vergelijken.

Het cijfer voor ontwikkeling heeft nu een (te) grote invloed op de primering.
Er is een grote correlatie tussen het cijfer voor ontwikkeling en de stokmaat bij opname
(hoe hoger het cijfer voor ontwikkeling, hoe hoger de stokmaat bij opname).
Dit is geen trend die ze willen stimuleren gezien het feit dat de paarden eigenlijk te groot worden
op jonge leeftijd met alle gevolgen van dien.
De jury dus besloten dat het cijfer voor ontwikkeling vervalt en hiervoor in de plaats gaan we een cijfer
voor beenwerk geven.

De veulenbeoordeling wordt dus: rastype, bouw, beenwerk, stap en draf.
Het kenmerk ontwikkeling nemen we voortaan mee in de bouw.
Bij beenwerk nemen ze alleen bepaalde onderdelen mee aangezien veulens nog volop in de groei zijn:
correctheid voorbeen (toontredend of Frans), stand achterbeen (recht – sabelbenig) en kwaliteit beenwerk (voos – droog).

De stap is bij veulens lastig te beoordelen.
De correlatie tussen de stap als veulen en de stap bij stamboekopname is ook laag.
De jury denkt van  de stap beter te kunnen beoordelen als de veulens aangelijnd worden voorgesteld in de stap.
Ze hebben hier goede ervaringen mee tijdens de kampioenskeuringen bij de veulens.
Het is de bedoeling dat de voorbrenger zowel merrie als veulen leidt tijdens het stappen na het opstellen.
Daarna kan het veulen los draven.
Het is raadzaam dit als fokker alvast te oefenen (sowieso goed voor een veulen).

De groep tweede premie veulens wordt te groot ten koste van de groepen eerste en derde premie veulens.
Dit is een aandachtspunt voor ons jurykorps.
Meer spreiden zowel naar boven (naar eerste premies) als naar onder (derde premies).

Ga terug