door Sarah Hermans

ALV

Algemene statutaire ledenvergadering 2020  - 05/09/20

27 stemgerechtigde leden aanwezig.

 

1) Welkomstwoord en opening vergadering door de voorzitter.

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier vanavond .

Ik ben blij u hier allen gezond en wel te mogen verwelkomen !

Mevr. Sarah Samyn, verantwoordelijke voor het Departement
Landbouw en Visserij was uitgenodigd, doch laat zich verontschuldigen .

Het is vandaag  de laatste zaterdag dat we nog op een geldige manier onze ALV kunnen houden .

Het zijn voor ons, als bestuur,  geen plezante tijden :  corona heeft dit jaar veel stokken in onze wielen gestoken  en  plannen gedwarsboomd.

Wel keuring,  geen keuring  -  wel volk, geen volk , dan maar  live uitzenden  . . mondmaskers niet nodig  - mondmaskers overal verplicht  -  online-vergaderingen … we zullen stevig moeten wennen aan het “nieuwe normaal “ .

Eind februari stond ons  bestuur op FHE Gent – we hebben weer met tientallen  leden   kunnen babbelen .  Het viel me op hoe gepassioneerd  en vol liefde  zij  vertelden over hun Fries . Ook de belangstelling tijdens en na de optredens van het Demo-team was indrukwekkend .  Het enthousiasme van onze leden is bij ons blijven hangen .

Eén ding staat vast : we hebben een goed en uniek product : "het Friese Paard" .  En met de keuring in Leeuwarden hebben /hadden we een top-evenement die veel stamboeken ons benijden . Waar is er namelijk zoveel ambiance als in Leeuwarden ?  Dat is toch zo ?

2019  was voor ons een overgangsjaar . Het was wat zoeken en aftasten, een man als Jan Darimont vervang je niet in één twee drie .  We hebben wat meer uitgegeven aan promotie (Gent en Libramont) . De   keuring in Ternat  2019  was wat tegengevallen : gans de dag regen, veel afzeggingen  … alleen bij het bekendmaken van de fokdagkampioen begon de zon te schijnen . Bijna het zelfde scenario dit jaar , veel wind en af en toe een bui en – helaas wegens corona – geen toeschouwers . Gelukkig bestaat er dan nog zo iets als live-stream . Maar echt plezant was het niet, de “ ziel “ is er een beetje uit .

Ik denk dat we onze opdracht als stamboek opnieuw gaan moeten uitvinden .  Wat vroeger vanzelfsprekend was , is dit nu helemaal niet meer .  Eén of twee keuringen zullen we de komende jaren misschien moeten vervangen door een paar keuring op locatie . De tijd zal het uitwijzen .

 

Dan is er ook onze website, FB  en ons “ boekske “  ,
de technologie gaat de laatste tijd sneller dan dat wij onze site up-to-date kunnen houden  J  . Onze site-verantwoordelijke had de laatste tijd
echter andere zorgen  aan haar hoofd dan het bijwerken van facebook en website terug uit elkaar te.  Maarrrrrr ……..  Komt allemaal goed !

 

In 2019 heeft Mevr. Huberte Brûn,  jammer maar helaas , ons bestuur verlaten . ..de grote vergader- afstanden en de taalbarrière hebben ons hier parten gespeeld . Toch wil ik Huberte bedanken voor het werk dat ze geleverd heeft .

Op FHEG hebben  we aan verschillende mensen gevraagd wat we
eigenlijk moesten doen om ons stamboek hyper (sexyer) te maken . 

We kregen leuke suggesties :

Zet uw lid eens  in de kijker , maar hier kregen we de wind van voor van onze vrouwelijke bestuursleden

Nog eens bij Willy Naessens langsgaan

De keuring in Ternat combineren met een wandeling  - hadden we dit jaar gepland, corona besliste er anders over .

Zelf eens een strandrit organiseren met alleen maar Friezen

Praat-café

Één leuk idee hebben we weerhouden  en  uitgevoerd.
Luc vertelt hier straks meer over .

Bij de inschrijving voor de  ALV (begin dit jaar) hebben wij nog eens naar jullie wensen gevraagd, Maar ook hier kregen we weinig of geen
suggesties .

Wij zijn vragende partij . Laat ons weten wat u organiseert . Als we zien dat dit voor heel het stamboek interessant kan zijn, dan willen we daar gerust ons steentje toe bijdragen .

Er stond voor 2020 veel op stapel, corona heeft er anders over beslist . We kijken vol goede moed uit naar 2021 . Dan vieren we immers onze 36e  “ on-jaardag “ ! .

 

  1. Jaaroverzicht

18 januari 2019  Uitleg van de goedgekeurde stamboek- hengsten en aangewezen hengsten door (toen nog) aspirant inspecteur van KFPS Jan Hellings  

02 februari 2019 Fort van Breendonck & Diepensteyn  

22-23-24 februari Flanders Horse Expo Gent 2019  

09 maart 2019  Algemene ledenvergadering  

17 maart 2019             Finale BSFP-trofee + BBQ  

20-21-22 april 2019 BSFP Wallonie Equestre Event in Libramont  


27 april 2019  Workshop houding en zit in Lennik (JongBSFP)  

25 Mei 2019  Veulens beoordelen met daarna een BBQ.  

Juni/juli 2019  Koetsentocht de Zwarte Parels in Geel  

14 juli 2019  Stamboekkeuring Ittre  

27 juli 2019  Schriktraining in Dikkelvenne (JongBSFP)  

18 augustus 2019 BSFP Nationale Friese Paardendag in Ternat  

8 september 2019  Clinic Patricia Mannaerts in Leopoldsburg  (JongBSFP)  

Sep/okt 2019  Start Jong-BSFP Trofee 2019-2020  

Oktober 2019  10e Trappistentocht

 

In 2020 stond er het volgende op het programma

.... maar toen kwam corona … 

 

Jan/feb/maa 2020 Jong-BSFP trofee 2019-2020 

21-22-23 februari Flanders Horse Expo Gent 2020 

21 maart 2020 Algemene leden vergadering 

05 april 2020 Finale Jong-BSFP trofee – Geel –
de Rietbeemden 

18 april 2020 studieclub – Skelet van het paard 

16 mei 2020 studieclub BBQ 

28 juli 2020 stamboekkeuring  

Juli 2020 wandeltocht Zwarte Parels  

23 augustus 2020 keuring in Ternat  

Sep/okt 2020 start Jong-BSFP Trofee 2020 – 2021 

Oktober 2020 11e Trappistentocht 

 

  1. Verslag door de controleurs over de rekeningen

Mevr Inne Vandeweyer heeft het woord genomen op de vergadering en verklaart de boeken gecontroleerd te hebben samen met Mevr Vanlauwe.

Ze zegt dat alles zeer nauwkeurig genoteerd was en alles was tiptop in orde.

 

  1. Financieel verslag 2019 en begroting 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Goedkeuring van de jaarrekeningen en de balans

De leden keuren unaniem de jaarrekeningen en de balans goed.

 

  1. Kwijting van bestuur en controleurs

De leden geven unaniem kwijting aan het bestuur en de controleurs.

 

  1. Controleurs blijven benoemd

Controleurs Mevr. Mieke Van Lauwe en Mevr. Inne Vandeweyer blijven benoemd voor 2020

 

  1. Bestuursverkiezing

Einde 1ste mandaat van voorzitter Marc de Laat en opnieuw
verkiesbaar.

De leden hebben gestemd.  De telling heeft als resultaat:

26 JA  en 1 NEEN

Hierbij wordt Marc de Laat opnieuw bestuurslid voor 4 jaar en behoudt zijn functie als voorzitter van het Belgisch Stamboek van het Friese Paard.

 

  1. Vaststellen lidgelden 2021

De leden gaan akkoord om het lidgeld voor 2021 te behouden op
70 euro per jaar en het maandblad Phryso op 65 euro per jaar.

 

  1. Huldigingen 2019

Huldiging van de fokdagkampioenen 2019 en verdienstelijke leden

Algeheel fokdagkampioen en Belgisch kampioen 2019 + Best gefokte Fries paard in België 2019: Onyx van’t Wilbroek  van Rik en Magda Meeus

Algeheel Belgische Reserve Kampioen 2019 Yara van de Bist van Louis van Olmen

Beste merrieveulen en jeugdkampioen 2019 Lila des Prés d’Eve van Luc Duran

Patricia Mannaerts

              Europees kampioen dressuur Lichte Toer

              Vice-kampioen dressuur Zware toer

Jan Hellings

              KFPS-inspecteur, deel van KFPS Jurycorps.
              Niet van Nederlandse origine.

              Neemt het lineair scoren voor zijn rekening.

Het bestuur heeft beslist dat beide personen het zilveren speldje
verdienen!  Proficiat!

 

De voorzitter sluit de vergadering.

 

  1. Varia

Onze 35e verjaardag kon niet voorbij gaan zonder een straffe verrassing!  8.4 ° dat kan tellen!   Luc licht in het kort het brouwproces toe.

De heer Bart Smet zal vanaf heden het voorzitterschap van het Jong BSFP op zich nemen. Bart licht in het kort het programma voor 2020 en 2021 toe.

De heer Tom Logier stelt dat een natuurlijk persoon bestuurslid kan zijn en dat volgens hem Marc de Laat enkel lid is via zijn vennootschap. 
Het bestuur heeft dit ter plaatse nagekeken en daarbij blijkt dat in de
statuten hier omtrent niets voorzien is.  Het is te zeggen, het mag zowel een natuurlijk persoon als een gerechtspersoon zijn.  De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de algemenen statutaire
ledenvergadering zonder enige restrictie.

 

De voorzitter                                                   De secretaris

Marc de Laat                                                    Marleen Moosen

 

Ga terug