door Sarah Hermans

Op zaterdag 16 december 2016 gingen we op uitstap naar Brugge om kennis te maken met de paarden die daar jaarlijks
350 000 toeristen de stad rondrijden.

Grenzend aan het provinciaal domein, ligt het Fort van Beieren.
Het is de thuis van bvba Hippo-Service, die één van de uitbaters is van de huurkoetsen in Brugge. We worden ’s morgens ontvangen in de gerestaureerde schuur.

Ter inleiding stuurt een korte presentatie ons door de geschiedenis van het paard in het algemeen en van de paarden in Brugge in het bijzonder. Voor de koets worden paarden geselecteerd die nuchter van geest zijn en toch genoeg temperament hebben om acht uur aan een stuk te kunnen werken. Dit evenwicht is essentieel om de mensen veilig door de drukke stad te rijden, waar elk moment een fanfare, wielert(err)o(e)rist of bus kan opduiken.

In totaal staan er 27 paarden van verschillende rassen. Er wordt dan ook de voorkeur gegeven aan gekruiste paarden: een koudbloed met een warmbloed. Enkele van deze paarden zijn Arabo-Friezen, al zijn er ook echte Friezen te vinden. Na een werkdag genieten alle paarden steeds van 48 uur rust met weidegang. ’s Avonds komen de paarden altijd binnen. We krijgen de oude stallen te zien, die niet meer in gebruik zijn.

Er werd immers een nieuwe stal gebouwd zodat mechanisatie kon doorgevoerd worden. In de oude stallen moest steeds met kleine botten stro en hooi gewerkt worden en konden de boxen enkel met de riek en kruiwagen uitgemest worden. De boxen in de nieuwe stal zijn voorzien van opendraaiende voorwanden, zodat ze met de bobcat kunnen uitgemest worden.

Er worden nu ook grote botten stro boven de boxen bewaard.

Het hele gebeuren wordt gemanaged in specifiek software. Daarin zijn alle gegevens van de paarden (vb. karaktereigenschappen, werktijden, vaccinaties, blessures) opgenomen, zodat ze toegankelijk zijn voor alle personeelsleden. Bij binnenkomst in de stal hangt dan ook een touch screen dat op elk moment kan geraadpleegd worden.

De rondleiding eindigt terug in de schuur, waar het middagmaal klaar staat. We doen ons tegoed aan soep met sandwichen of brood en hutsepot met rijkelijk vlees.

In de schuur zitten we te midden van enkele gerestaureerde koetsen: Victoria, omnibus, marathon en spider. Na het eten springen we zelf de koets in. Twee huifkarren voeren ons door de grote en kleine straten van Brugge.

Tijdens de rit worden moppen getapt, niet alleen door onze leden maar ook door de koetsiers. Hun Brugse tongval blijkt echter voor menig BSFP-lid een struikelblok om helemaal mee te zijn.

We houden halt in het Arentshof, waar beide koetsiers tonen dat ze hun stiel kennen door vlekkeloos de poort binnen te draaien.

We strekken even de benen onder de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk om de tocht verder te zetten naar het oudste café van Brugge: café Vlissinghe. Bij aankomst pronkt het jaar 1515 boven de deur. We verjagen snel nog enkele verloren gelopen klanten uit het achterzaaltje, zodat we met alle Friezenliefhebbers een stoel vinden.

Omdat de paarden voor het donker thuis moeten zijn, snellen we terug naar het Fort van Beieren. De harde kern blijft nog nagenieten, terwijl de anderen naar huis (en de eigen paarden) terugkeren.

Dank aan iedereen die deze dag mee organiseerde!

 

 

 

Ga terug