door Sarah Hermans

Beste leden,

Wegens zeer minieme belangstelling proberen we het op een andere datum.
De bijeenkomst zou doorgaan op zaterdag 30 juni.
Plaats en uur nog te bepalen naar gelang het aantal inschrijvingen.

Om een eerste stap te zetten naar een betere verstandhouding met onze Franstalige leden, willen wij op zaterdag 30 juni een rondetafelconferentie organiseren.
Op deze vergadering kunnen we dan:
-De Franstalige leden eens bij elkaar te brengen zodat we elkaar leren kennen.
-Een commissie oprichten die het contact gaat zijn tussen de raad van bestuur en de Franstalige leden.
-Het opstellen van speerpunt onderwerpen voor de toekomst.
-Hoe kunnen wij het Friese paard in Franstalig België beter promoten?
-Hoe kunnen we het contact met onze Franstalige leden verbeteren.?

We kijken eerst hoeveel mensen er geïnteresseerd zijn om daarna een vergaderplaats te zoeken.
Nederlandstalige leden die willen helpen, zijn natuurlijk ook welkom.

Graag inschrijven: bsfp.be@gmail.com

Vriendelijke groeten,
Jan Darimont
Voorzitter BSFP

Ga terug