door Sarah Hermans

Maar liefst 4 nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden

Op de ledenvergadering van 18 maart jongstleden werd besloten van 4 nieuwe bestuursleden aan te nemen om het team te versterken.

De keuze viel unaniem op Marleen Roosen, Otto Callieau, Roel Delbroek en Sarah Hermans.

Zij willen graag een meerwaarde zijn voor het bestuur en de leden van het stamboek.

Klik op de naam voor een korte beschrijving.

Ga terug