Het Koninklijk Friese Paarden Stamboek

De koninklijke vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' registreert sinds 1879 het Friese paard. Haar doelstelling is de bevordering van het Friese paardenras, en de bewaking van de kwaliteit daarvan. Het F.P.S. is het oudste stamboek van Nederland en officieel erkend als oorspronkelijk stamboek voor het Fries paard waar ook ter wereld.
 
De WFHO is het overkoepelende orgaan van de erkende nationale (niet Nederlandse) vereniging van fokkers van het Friese paard. De vereniging heeft haar domicilie in de plaats van vestiging van het F.P.S.en functioneert onder het voorzitterschap van het F.P.S. De vereniging WFHO heeft als doel de wereldwijde bevordering van:
* de fokkerij van het raszuivere Friese paard volgens de reglementen van het F.P.S.; een strenge hengstenselectie heeft daarbij nadrukkelijk de aandacht.
* het stimuleren van het gebruik van het Friese paard in de sport.
 
Informatie omtrent het Friese paard is te verkrijgen bij:
 
Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek" - KFPS
Oprijlaan 1 (9205 BZ)
Postbus 624
9200 AP Drachten
Tel. +31 (0)512 523888 Fax. +31 (0)512 532146
e-mail : mail@kfps-studbook.com
website: www.kfps-studbook.com
 
World Friesian Horse Organisation - W.F.H.O.
Oprijlaan 1(9205 BZ)
Postbus 624
9200 AP Drachten
Tel. +31 (0)512 523888 Fax. +31 (0)512 532146