Welkom

Beste leden,

Op onze nieuwspagina kan u de brief nog eens nalezen over de stand van zake omtrent de perikelen waar het stamboek steeds meer onder lijkt te lijden.

Verder zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden.
We hebben reeds een aantal kandidaturen binnen, maar willen dat echt iedereen die zich geroepen voelt, zich nog kandidaat wil stellen.
Heb je voldoende kennis van het Friese paard? Ben je bereid om bij te leren? Kan jij samenwerken in een groep?

Stuur dan uw kandidatuur ten laatste voor 15/01/2019 naar bsfp.be@gmail.com.


Met een Friese groet !

Marc de Laat
Voorzitter