Welkom

 

Beste leden en vrienden van het Friese Paard,

Vanaf nu kan u zich inschrijven voor de jaarlijkse Statutaire Algemene Ledenvergadering van
het Belgisch Stamboek v/h Friese Paard vzw.
Deze vergadering gaat door op 17 maart 2018 in feestzaal  “De Nerf”
Kijk in onze agenda voor meer info.